Personvern på internet

Personvern på internett er et stor spørsmål, det skal være stor sikkerhet personen som bruker nettet. Når det gjelder nettsider som f.eks. facebook, it’s Learning og andre nettsider som man må registrere seg på for å kunne bruke de er det strenger regler om hva som er tillatt og hvordan sikkerheten rundt systemene skal være. Det er f.eks. ikke tillatt å publisere fult navn, fødselsdato, familie o.l til offentligheten med mindre tillatelse er gitt.

Men man har også sensitiv informasjon om brukeren som kalles “sensitive personopplysninger”. Kategorier innen for dette er:

Rasemessig eller hva slags etnisk bakgrunn personen har.

Rulleblad, om personen har vært siktet, mistenkt eller dømt for en straffbar handling. (med untak for arbeidsgiver, politiet eller militær)

I hvilken stand helsen til personen er i.

Hvilken seksuelle legning person har eller sitt seksuelle forhold generelt.

Om personen er medlem i fagforeninger eller lignende.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s