Ytringsfrihet

De tre hovedbegrunnelsene for ytringsfrihet er

Sannhets argumentet (diskuterer argumenter)

Demokratiargumenter (alle politiske bestemmelser kan diskuteres)

Dannelseargumentet (legger vekt på at individet utvikler seg til hva man kaller et selvstendig menneske gjennom med å delta i frie debatter og bryne meningene sine mot andre)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s